Zakończone postępowania

Części 1-25 z 71  pokazuj  pozycji

35/DOSTAWA OLEJU/PN/18 Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców Publiczny Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców 2018-12-06 10:00 2019-03-15 11:30 Paliwa
2/OCHRONA – WARSZAWA/US/19 Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Usługi społeczne Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie 2019-01-31 11:00 2019-04-01 11:14 Ochrona
1/OCHRONA – OSRODKI/US/19 Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców Usługi społeczne Ochrona ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Białej Podlaskiej 2019-02-12 11:00 2019-04-01 11:13 Ochrona
1/OCHRONA – OSRODKI/US/19 Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców Usługi społeczne Ochrona ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości Linin k/ Góry Kalwarii 2019-02-12 11:00 2019-04-01 11:13 Ochrona
1/OCHRONA – OSRODKI/US/19 Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców Usługi społeczne Ochrona ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Czerwonym Borze 2019-02-12 11:00 2019-04-01 11:13 Ochrona
1/OCHRONA – OSRODKI/US/19 Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców Usługi społeczne Ochrona ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Podkowie Leśnej-Dębaku k/Nadarzyna 2019-02-12 11:00 2019-04-01 11:13 Ochrona
3/ZAJECIA ADAPTACYJNE/US/19 Prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce Usługi społeczne - Świadczenie usług edukacyjno- adaptacyjnych w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej 2019-02-12 11:00 2019-04-26 14:17 Edukacja i szkolenia
3/ZAJECIA ADAPTACYJNE/US/19 Prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce Usługi społeczne Świadczenie usług edukacyjno –adaptacyjnych w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku- Podkowie Leśnej 2019-02-12 11:00 2019-04-26 14:17 Edukacja i szkolenia
3/ZAJECIA ADAPTACYJNE/US/19 Prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce Usługi społeczne Świadczenie usług edukacyjno- adaptacyjnych w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie 2019-02-12 11:00 2019-04-26 14:17 Edukacja i szkolenia
3/ZAJECIA ADAPTACYJNE/US/19 Prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce Usługi społeczne Świadczenie usług edukacyjno- adaptacyjnych w ośrodku dla cudzoziemców w Czerwonym Borze 2019-02-12 11:00 2019-04-26 14:17 --
8/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/19 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Publiczny Dostawa mięsa i produktów mięsnych do punktu żywienia w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku 2019-04-24 11:00 2019-05-30 13:31 Produkty spożywcze
8/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/19 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Publiczny Dostawa mięsa i produktów mięsnych do punktu żywienia w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie 2019-04-24 11:00 2019-05-30 13:31 Produkty spożywcze
8/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/19 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Publiczny Dostawa ryb i produktów rybnych przetworzonych i zakonserwowanych do punktu żywienia w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku 2019-04-24 11:00 2019-05-30 13:31 Produkty spożywcze
8/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/19 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Publiczny Dostawa ryb i produktów rybnych przetworzonych i zakonserwowanych do punktu żywienia w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie 2019-04-24 11:00 2019-05-30 13:31 Produkty spożywcze
8/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/19 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Publiczny Dostawa nabiału do punktu żywienia w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku 2019-04-24 11:00 2019-05-30 13:31 Produkty spożywcze
8/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/19 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Publiczny Dostawa nabiału do punktu żywienia w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie 2019-04-24 11:00 2019-05-30 13:31 Produkty spożywcze
8/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/19 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Publiczny Dostawa pieczywa, wyrobów ciastkarskich do punktu żywienia w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku 2019-04-24 11:00 2019-05-30 13:31 Produkty spożywcze
8/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/19 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Publiczny Dostawa pieczywa, wyrobów ciastkarskich do punktu żywienia w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie 2019-04-24 11:00 2019-05-30 13:31 Produkty spożywcze
8/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/19 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Publiczny Dostawa produktów spożywczych pozostałych do punktu żywienia w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku 2019-04-24 11:00 2019-05-30 13:31 Produkty spożywcze
8/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/19 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Publiczny Dostawa produktów spożywczych pozostałych do punktu żywienia w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie 2019-04-24 11:00 2019-05-30 13:31 Produkty spożywcze
8/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/19 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Publiczny Dostawa owoców i warzyw do punktu żywienia w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku 2019-04-24 11:00 2019-05-30 13:31 Produkty spożywcze
8/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/19 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Publiczny Dostawa owoców i warzyw do punktu żywienia w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie 2019-04-24 11:00 2019-05-30 13:31 Produkty spożywcze
12/WYJAZD STUDYJNY – DANIA/PN/19 Organizacja wyjazdu studyjnego do Danii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców Publiczny Organizacja wyjazdu studyjnego do Danii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców 2019-04-19 11:00 2019-05-20 14:14 Organizacja podróży
15/WYJAZD STUDYJNY – AUSTRIA/PN/19 Organizacja wyjazdu studyjnego do Austrii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców Publiczny Organizacja wyjazdu studyjnego do Austrii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców 2019-05-11 10:00 2019-07-02 15:38 Organizacja podróży
14/USŁUGI MEDYCZNE/US/19 Świadczenie usług opieki medycznej na rzecz cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony na terytorium RP Usługi społeczne Świadczenie usług opieki medycznej na rzecz cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony na terytorium RP 2019-05-06 11:00 2019-06-04 16:30 Usługi medyczne

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa